Personāla atlase

Profesionāla personāla atlase

MyHR misija ir  palīdzēt satikties īstajam darbiniekam ar īsto darba devēju. Īstie darbinieki ir katra uzņēmuma veiksmes pamatā. Tomēr ne vienmēr uzņēmumam saviem spēkiem ir iespējams atrast pareizos cilvēkus. MyHR būs jūsu partneris visa personāla atlases procesa gaitā. Mēs atradīsim un pielāgosim piemērotākos risinājumus, lai maksimāli īsā laikā Jūs nodrošinātu ar īsto darbinieku.

Kā mēs to darām:

Pilna cikla personāla atlase:

 • Padziļināta uzņēmuma iepazīšana:

Mēs iepazīsim, kāda ir uzņēmuma kultūra, tradīcijas, biznesa izaicinājumi, vadības stils. Jo padziļinātāk un precīzāk klients ļauj sevi iepazīt, jo īsāks un precīzāks būs atlases process.

 

 • Vakances apraksts:

Kopā ar Jums definēsim nepieciešamā amata mērķus un atbildības, izveidojot vakances aprakstu. Skaidrs vadības redzējums par to, ar kādu cilvēku vēlētas sadarboties komandā palīdz straujāk virzīties uz īstā darbinieka atrašanu.

 

 • Kandidātu sasniegšana:

Darbinieki tiek uzrunāti publiski sociālos tīklos un populārās darba meklēšanas vietnēs. Tiek izmantota MyHR profesionāļu datubāze, kā arī kandidāti tiek aktīvi uzrunāti individuāli balstoties uz  vakancei noteiktajām prasībām.

 

 • Atlases intervijas:

Atlases intervijās taupām Jūsu laiku, tādēļ pirmās kārtas nodrošina MyHR pārstāvji.  Jūs aicināsim uz fināla kārtas intervijām ar kandidātiem, kuri atbilst Jūsu izvirzītajiem kritērijiem.

 

 • Kandidātu novērtēšana:

Pēc klienta vēlmēm pielāgojam kandidātu novērtēšanas metodes, atsauksmes no iepriekšējām darba vietām, testi (piemēram – valodas, personības, piemēram TRIPOD u.c. testi, kurus izvērtē klīniskais psihologs) u.c. metodes pēc amata specifikas vai klienta vēlmēm.

 

Tiešā kandidātu piesaiste – Head Hunting

 • Kad darba devējs vēlas saglabāt konfidencialitāti, tad parasti izvēlas tiešās atlases jeb “head hunting” personāla piesaistes veidu. Vakance netiek izsludināta publiski, kandidāti tiek uzrunāti individuāli ņemot vērā klienta prasības un amata specifiku.

 

Kandidātu novērtēšana

Kandidātu novērtēšana ir veids, kā pārliecināties par kandidāta atbilstību konkrētajam amatam. MyHR Jums palīdzēs izvērtēt kandidātu izvēloties un pielāgojot piemērotākās metodes:

 1. Ja atlasi veicat paši, bet trūkst pārliecība, kurš no fināla kandidātiem ir piemērotāks. Mēs veiksim atlases interviju balstoties uz nepieciešamā amata kompetencēm. Jūs iegūsiet profesionālu redzējumu no malas, kas palīdzēs pieņemt lēmumu.
 2. Uz amata kompetencēm balstīti atlases uzdevumi (valodas, excel, zināšanas par nozari u.c.)
 3. Profesionāli personības mentālo spēju un vadošo rakstura iezīmju izpētes testi un citas metodes, kas spēs padziļināti un maksimāli objektīvi izvērtēt patiesās spējas un to atbilstību nepieciešamajai vakancei, kā arī spēs “apiet” radīto/pasniegto vēlamo sevis imidžu un laikus atklās potenciālos profesionālos riska faktorus, kas var traucēt sagaidāmajam produktīvajam darba sniegumam.

 

Darbā integrēšanas process

Atlasīt piemērotāko kandidātu ir 1. uzdevums, bet nākamais, tik pat būtisks, uzdevums ir kvalitatīva darbinieka ievadīšana darbā. Pārdomāts šis process ļaus daudz ātrāk jaunajam darbiniekam integrēties uzņēmumā, izprast procesus, aktuālos mērķus, spēs iekļauties komandā un ātrāk sasniegs pirmos rezultātus.

 

Ko iekļauj MyHR atbalsts darbinieka integrācijas procesā:

 1. Sistēmas izveidošana efektīvai un atbalstošai darba uzsākšanai (darba aprīkojums, vide, informācija u.c.)
 2. Atbalstot mentoringa plānu izveidē;
 3. Veicot motivējošas koučinga sarunas ar darbinieku, tiešo vadītāju un uzņēmuma vadību, lai maksimāli ātri tiktu risināti jautājumi, kas traucē jaunā darbinieka kvalitatīvai uzņēmuma iepazīšanai un darba pienākumu izpildei;
 4. Atbalsta persona kā uzņēmuma vadībai, tā jaunajam darbiniekam, kam uzdot “neērtos” jautājumus un saņemt profesionālu redzējumu no malas situācijas risināšanai;
 5. Kā arī citas metodes ņemot vērā uzņēmuma vēlmes un amata specifiku.

Pieteikties