Personāla atlase – Tiešā uzrunāšana – Novērtēšana – Integrēšana

Profesionāla personāla atlase

My HR misija ir  palīdzēt satikties īstajam darbiniekam ar īsto darba devēju. Īstie darbinieki ir katra uzņēmuma veiksmes pamatā. Tomēr ne vienmēr uzņēmumam saviem spēkiem ir iespējams atrast pareizos profesionāļus. My HR būs jūsu partneris visa personāla atlases procesa gaitā. Mēs atradīsimpiemērotākos risinājumus, konsultēsim, ja tas būs aktuāli par algu, motivācijas sistēmu,  lai maksimāli īsā laikā Jūs nodrošinātu ar īsto darbinieku.

Pilna cikla personāla atlase?

 • Padziļināta uzņēmuma iepazīšana: Mēs iepazīsim, kāda ir uzņēmuma kultūra, tradīcijas, biznesa izaicinājumi, vadības stils. Jo padziļinātāk un precīzāk klients ļauj sevi iepazīt, jo īsāks un precīzāks būs atlases process.
 • Vakances apraksts/ sludinājuma izveidošana: Kopā ar Jums definēsim nepieciešamā amata mērķus un atbildības, izveidojot vakances aprakstu. Skaidrs vadības redzējums par to, ar kādu cilvēku vēlētas sadarboties komandā palīdz straujāk virzīties uz īstā darbinieka atrašanu.
 • Kandidātu sasniegšana: Darbinieki tiek uzrunāti publiski sociālos tīklos un populārās darba meklēšanas vietnēs. Tiek izmantota My HR profesionāļu datubāze, kā arī kandidāti tiek aktīvi uzrunāti individuāli balstoties uz  vakancei noteiktajām prasībām. Darbinieku atrašanai un iesaistei tiek izmantotas sociālo mediju kampaņas un citas mūsu rīcībā esošas metodes.
 • Atlases intervijas: Atlases intervijās taupām Jūsu laiku, tādēļ pirmās kārtas nodrošina My HR pārstāvji.  Jūs aicināsim uz fināla kārtas intervijām ar kandidātiem, kuri atbilst Jūsu izvirzītajiem kritērijiem.
 • Kandidātu novērtēšana: Pēc klienta vēlmēm pielāgojam kandidātu novērtēšanas metodes, atsauksmes no iepriekšējām darba vietām, testi (piemēram – valodas, personības, piemēram TRIPOD u.c. testi) u.c. metodes pēc amata specifikas vai klienta vēlmēm.
 • Darbinieka izvēle un vienošanās par darba uzsākšanu.

Tiešā kandidātu piesaiste  (Head Hunting):

 • Kad darba devējs vēlas saglabāt konfidencialitāti, tad parasti izvēlas tiešās atlases jeb “head hunting” personāla piesaistes veidu. Vakance netiek izsludināta publiski, kandidāti tiek uzrunāti individuāli ņemot vērā klienta prasības un amata specifiku.

Kandidātu novērtēšana:

Kandidātu novērtēšana ir veids, kā pārliecināties par kandidāta atbilstību konkrētajam amatam. My HR Jums palīdzēs izvērtēt kandidātu izvēloties un pielāgojot piemērotākās metodes:

 1. Ja atlasi veicat paši, bet trūkst pārliecība, kurš no fināla kandidātiem ir piemērotāks. Mēs veiksim atlases interviju balstoties uz nepieciešamā amata kompetencēm. Jūs iegūsiet profesionālu redzējumu no malas, kas palīdzēs pieņemt lēmumu.
 2. Uz amata kompetencēm balstīti atlases uzdevumi (valodas, excel, zināšanas par nozari u.c.)
 3. Profesionāli personības mentālo spēju un vadošo rakstura iezīmju izpētes testi  (piemēram Tripod testi) un citas metodes, kas spēs padziļināti un maksimāli objektīvi izvērtēt patiesās spējas un to atbilstību nepieciešamajai vakancei, kā arī spēs “apiet” radīto/pasniegto vēlamo sevis imidžu un laikus atklās potenciālos profesionālos riska faktorus, kas var traucēt sagaidāmajam produktīvajam darba sniegumam.

Onbourdings – jaunā darbinieka integrēšana kolektīvā un darbā:

Atlasīt piemērotāko kandidātu ir laika un finanšu paņemošs process, ja ir izdevies atrast darbinieku ir jādara viss, lai viņu kvalitatīvi  ievadītu darbā. Pārdomāts šis process ļaus daudz ātrāk jaunajam darbiniekam integrēties uzņēmumā, izprast procesus, aktuālos mērķus, spēs iekļauties komandā un ātrāk sasniegs pirmos rezultātus. Darbiniekam ir svarīgi ātri apgūt tradīcijas, informācijas aprites veidu, iegūt domu biedrus apgūtu vidi un iespējas sevi realizēt profesionāli.

Ko iekļauj My HR atbalsts darbinieka integrācijas (onboarding) procesā:

 1. Sistēmas izveidošanu efektīvai un atbalstošai darba uzsākšanai (darba aprīkojums, vide, informācija u.c.)
 2. Palīdzībe izstrādāt efektīvu mentoringa plānu;
 3. Veicot motivējošas koučinga sarunas ar darbinieku, tiešo vadītāju un uzņēmuma vadību, lai maksimāli ātri tiktu risināti jautājumi, kas traucē jaunā darbinieka kvalitatīvai uzņēmuma iepazīšanai un darba pienākumu izpildei (nereti tā ir piekļuve informācijai, iespējas pieņemt lēmumus u.c.)
 4. Atbalsta persona kā uzņēmuma vadībai, tā jaunajam darbiniekam, kam uzdot “neērtos” jautājumus un saņemt profesionālu redzējumu no malas situācijas risināšanai;
 5. Kā arī citas metodes ņemot vērā uzņēmuma vēlmes un amata specifiku.

Pieteikties