Personāla attīstība

Uzņēmuma un darbinieku attīstība

Kas liecina par to, ka esi izcils darba devējs? Sasniegti uzņēmuma mērķi vēlamajā termiņā, laimīgi darbinieki, kas atnes un realizē izaicinošas un inovatīvas idejas.  Darbinieki ir lojāli un rūpējas par savu un uzņēmuma izaugsmi. Darba vide ir motivējoša un moderna, komandai izdodas sasniegt izaicinošus mērķus un būt kopā profesionāli, pat iespējams draudzīgi?!

Uzņēmuma attīstību var kavēt un darbinieku apmierinātību un mainību ietekmēt dažādi iemesli, kas nav saistīti ar produkta vai pakalpojuma kvalitāti, bet gan  uzņēmuma kultūru un vadības paradumiem.

Ja novēro kādu neveselīgas mikrovides simptomu, kas var liecināt par  jautājumiem vai izaicinājumiem, kurus nevar atstāt bez ievērības:
 1. uzņēmuma izsludinātajām vakancēm nepiesakās darbinieki;
 2. bieži atlūgumi uzņēmumā vai konkrētā struktūrvienībā;
 3. notiek konflikti, intrigas kolēģu starpā vai ar klientiem;
 4. vadība novēro, vai darbinieki liek manīt, ka ir pārstrādājušies;
 5. pazeminājusies darbinieku motivācija;
 6. palielinās stress darbinieku ikdienā;
 7. netiek sasniegti uzņēmuma mērķi;
 8. palielinās darbinieku slimību un ilgstošu slimību skaits;
 9. nav vēlamās efektivititātes un par to liecina uzņēmuma peļņas rādītāji;
 10. darbinieki neuzņemas atbildību un novirza to no viena pie otra;
 11. problēmas tiek risinātas novēloti, rodas neapmierināti klienti.

Iepriekš minētie, bet arī iespējami citi izaicinājumi parasti ir par pamatu tam, ka nepieciešamas steidzamas pārmaiņas, bet svarīgi ir saprast cēloņus, kas noved pie šādām darbībām.

Kā Mēs varam Jūs atbalstīt pārmaiņu procesā:

1. Personāla audits:

Personāla audita rezultātā Jums palīdzēsim saprast, kurā no posmiem ir problēma, kas kavē uzņēmuma attīstību, tālāk izveidojot konkrētu attīstības plānu pa soļiem.

My HR  palīdzēs Jums izvērtēt, par kādiem personāla vadības procesiem Jūs jau rūpējaties un, kuriem būtu jāpievērš uzmanība vai jāmaina, lai uzņēmuma sniegums būtu tāds, kādu vēlaties.

2. Efektīvākie risinājumi uzņēmuma un darbinieku attīstībā:
Vēsture, vīzija, misija, vērtības, mērķi un kultūra, kas tos atbalsta īstermiņā un ilgtermiņā:
 • Uzņēmuma vēstures apraksts un ievietojums mājas lapā nereti ir viena no pamata lietām, ko darbinieki izpēta, pirms izvēlas savu nākamo darba vietu.
 • Vīzijas, misijas un vērtību definēšana un iedzīvināšana– šīs ir pamata lietas, ko organizācija izvēlas izveidot un bez kurām ir sarežģīti vai pat neiespējami vest līdzi savu darbinieku komandu un piesaistīt atbilstošus darbiniekus.
 • Korporatīvā kultūra – ir svarīgi apzināties, kāda ir korporatīvā kultūra uzņēmumā, vai tā tiek veidota apzināti un kādas aktivitātes to atbalsta, piemēram, kādas ir tradīcijas, kādi ir rakstītie un nerakstītie likumi uzņēmumā, kā tiek veidota un vadīta komunikācija ar darbiniekiem. MyHR palīdzēs definēt piemērotu uzņēmuma kultūru, LEAN, nepārtrauktas attīstības vai projektu vadības kultūru u.c., Palīdzēsim Jums izveidot plānu kā to vislabāk realizēt un iedzīvināt uzņēmumā ilgtermiņā.
Uzņēmuma struktūra un atbildības:
 • Skaidra struktūra palīdz apzināties un pārdalīt konkrētas atbildības, definēt mērķus atbildību ietvaros, var veicināt sadarbību komandā un starp nodaļām, kā arī palīdz noteikt skaidrus noteikumus lēmumu pieņemšanai un komunikācijai.
 • Skaidras atbildības palīdz taupīt laikus ikdienas komunikācijā, kurā nereti pusi dienas dzenamies pēc īstā lēmuma pieņēmēja vai arī tāds uzņēmumā ir tikai viens un tas cilvēks ir pārslogots.
Mērķu un KPI sistēmas:
 • Skaidri definēti mērķi uzņēmumiem un komandām palīdz efektīvāk izmantot ikdienas laiku un tajā radīt pievienoto vērtību.
 • Mērķu kritēriju izstrāde katram amatam pēc SMART principa palīdz darbiniekam ieraudzīt sava darba rezultātus un izjust gandarījumu.
 • Mērķu novērtēšanas sistēmas izveidošana , piesaistot to darba samaksu, lai paaugstinātu darbinieka motivāciju un uzņēmuma efektivitāti ( piemēram, OKR, līdzsvarotā mērķu karte u.c.).
Atalgojuma un motivācijas sistēmas:
 • Efektīvu atalgojuma sistēmu raksturo iekšējais taisnīgums, konkurētspēja esošajā amatā, laba un precīza bonusu sasaiste ar izpildītajiem mērķiem.
 • Skaidri amatu līmeņi un atbilstošs atalgojums, kas nodrošina iekšējo un ārējo taisnīgumu nodrošinās Jūs ar lojāliem darbiniekiem ilgtermiņā.
Personāla atlase sistēma:
 • Izveidojot personāla atlases sistēmu, skaidrus un efektīvus atlases posmus, uzņēmums spēs pats sevi nodrošināt ar kvalitatīviem darbiniekiem.
 • Definējot personāla atlases kanālus, sasniegsiet vēlamo auditoriju, iegūstot piemērotākos kandidātus vakantajam amatam.
Karjeras un pēctecības plānošana:
 • Darbinieku pēctecības plāna izveidošana uzņēmumam nozīmīgos amatos ļaus Jums izvairīties no problēmām, kuras var radīt neplānota darbinieka prombūtne vai darba attiecību izbeigšana.
 • Karjeras plānošana ir nozīmīga, lai zināšanas saglabātos uzņēmumā un darbinieki vēlētos veidotu karjeru uzņēmumā ilgtermiņā.
Personāla novērtēšana un attīstības pārrunas:
 • Personāla novērtēšanas sistēmas izveidošana palīdzēs Jums nodrošināt regulāras atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu. Sistemātiski un laicīgi iegūsiet informāciju, kas var palīdzēt uzlabot darbinieka apmierinātību un iesaisti uzņēmumā, kā arī preventīvi novērst būtiskus trūkumus, vai pat krīzes.
 • Izvērtējot Jūsu uzņēmuma nepieciešamību, specifiku, struktūru un cilvēku skaitu atradīsim un pielāgosim Jums piemērotāko darbinieku novērtēšanas veidu (360 grādu metode, 180 grādu metode, Attīstības pārrunas u.c.).
 • Pamatojoties uz darbinieku novērtēšanas rezultātiem palīdzēsim izveidot individuālos attīstības plānus.
Mācību sistēma uzņēmumā:
 • Efektīvas mācību sistēmas izveidošana, atbalsta uzņēmuma biznesa un katra darbinieka individuālo mērķu sasniegšanu.
 • Skaidrs un reāls mācību plāns gada ietvaros palīdz apzināties un kontrolēt tam paredzēto budžetu.
 • Iekšējo mācību sistēmas izveide, palīdzēs Jums atrast un motivēt iekšējos talantus dalīties ar zināšanām vienlaikus racionāli ieguldot finanšu līdzekļus.
 • Iekšējo treneru apmācība uzņēmumam nepieciešamu zināšanu nodošanai darbiniekiem ļaus ilgtermiņā uzturēt vienotas zināšanas par konkrētu tēmu.
 • Ārējo mācību izvērtēšana un pielāgošana konkrētajām uzņēmuma vajadzībām palīdzēs īsā termiņā iegūt kvalitatīvas zināšanas. Atbalstīsim Jūs šo zināšanu integrēšanā darbinieka vai komandas darba ikdienā.
Darbinieku plānošana:
 • Efektīva darbinieku plānošana palīdzēs Jums skaidri apzināties nepieciešamo darbinieku skaitu, amatus, darba uzsākšanas laiku, tam vajadzīgo budžetu un resursus. Ieguvums darbinieku plānošanā ir savlaicīga atlases uzsākšana un iespēja darbiniekus nodrošināt plānotajā laikā.
Vadības konsultācijas:
 • Vadības konsultācijas tiek vadītas jebkurā no MyHR piedāvātajiem pakalpojumu veidiem.  Palīdzēsim Jums atrast labākos risinājumus pārmaiņu vadības procesā.
Grupu un individuālais koučings/ supervīzija:

Ar koučinga un supervīzijas metodēm, palīdzēsim Jums atrast labāko ceļu kā sasniegt savu un uzņēmuma vai komandas labāko rezultātu. Ar šīm metodēm palīdzēsim Jums ieraudzīt iespējas, uzņemties izaicinošākus mērķus, mācīties no kļūdām un ļaut realizēt savu un komandas potenciālu.

Ilgtspējīga darba vieta un darbinieki
1. Aprūpētais darba uzteikums

Aprūpētais darba uzteikums ir atbalsts darbiniekam, ar kuru ir plānotas izbeigt darba attiecības. Tā ir labā prakse, kas izrāda cieņu un atbalstu darbiniekam jaunas karjeras veidošanā un veido izcila darba devēja reputāciju un parāda patiesas rūpes par cilvēkiem.

Kā var atbalstīt darbinieku karjeras izmaiņās:

 • Attīstības sesija (stiprās puses + aktuālās vajadzības –  jauni darba meklēšanas mērķi) (60 min)  mājas darbs
 • Linkedin profila attīstība, lai kļūtu redzams jaunu darbinieku meklētājiem (30 + 15 min).
 • Atbalsts CV izveidošanā (30 +15 min) konsultācijas + atgriezeniskā saite.
 • Atbalsts pārmaiņu procesā & darba interviju simulācijas  pēc nepieciešamības (2*60 min). Sesiju skaits neierobežots pēc nepieciešamības.
2. Ilgtspējīga darba vide un kultūra
 • Uzņēmuma ilgtspējā ir svarīgs gan uzņēmuma tēls, gan reputācija, tie ir svarīgi aspekti par ko domāt darba devējam, kad vēlas piesaistīt pašus labākos darbiniekus.
 • Ir svarīgi veidot efektīvus, caurspīdīgus un taisnīgus iekšējos procesus, kas palīdz attīstībā gan uzņēmumam, gan darbiniekiem gan klientiem.
 • Esošās situācijas novērtējums caur apmierinātības un iesaistes pētījumu. Attīstības plāna izveidošana un atbalsts tā realizēšanā.

Pieteikties