Pakalpojumi

Koučings

Koučings uzņēmumā var tikt veidots kā projekts individuālai vai komandu izaugsmei. Tās parasti ir vairākas tikšanās sesijas (3-10). Koučings individuāli palīdz cilvēkam rast sevī atbildes un problēmu risinājumus, resursus mērķu sasniegšanai un izaugsmei, kā arī pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savām darbībām. Komandā vairāk fokuss ir uz to, kādi ir komandas mērķi, lomas, vērtības, sadarbības vai komunikācijas paradumi, kas palīdz un kas traucē sasniegt mērķus. Tas palīdz apzināt komandas stiprās un vājās puses, un izvirzīt prioritātes, ko nepieciešams attīstīt, lai komanda būtu rezultatīvāka. Kā atšķiras koučings no, piemēram, mentoringa? Mentors nodod zināšanas un apmāca. Koučs ļauj  cilvēkam pašam atrast sev vislabāko risinājumu un tādējādi gūt motivāciju to realizēt. Koučam profesionāli vadot sarunu, uzdodot pareizos jautājumus un dažkārt pat izaicinot, cilvēks pats nonāk pie izciliem risinājumiem. Ir pierādīts, ka šādā veidā pieņemti lēmumi tiek realizēti daudz efektīgāk, kā citas personas doti padomi un ieteikumi. 

Uzņēmuma līmenī vadība var pieņemt lēmumu, ka vēlas veidot koučinga kultūru. Tā ir lieliska uz kopējo mērķi un katra individuālo mērķi un profesionālo izaugsmi vērsta kultūra, kas būtiski paaugstina visa uzņēmuma darbinieku iesaisti uzņēmuma attīstībā. Šādā gadījumā tas ir projekts, kura ietvaros ne tikai koučs nodrošina komandu vai individuālo koučingu, bet arī apmāca vadošos darbiniekus galvenajās koučinga kompetencēs, kā piemēram, jautājumu uzdošanā, klausīšanās, atgriezeniskās saites sniegšanā, ar mērķi šīs kompetences integrēt ikdienas vadības darbā.

Pieteikties