Apmācības

JAUNUMSDARBNĪCAS: Redzamais un neredzamais personāla atlasē

”Kā neuzdurties dreifējošam aisbergam cilvēkresursu jūrā.” KO DARĪT UN KO NEDARĪT?!

“Personāla atlases un vadības iespējas pārmaiņu laikā ”

“Systemic Constellations Center Riga” sadarbībā ar “MyHR” piedāvā mācību semināru ciklu. Uzzini plašāk semināra programmas aprakstā.

Personāla vadības darbnīcas:

Kāpēc tas ir aktuāli: ar citiem jomas profesionāļiem kopā meklējam risinājumus dažādām personāla vadības problēmām, mācāmies no kolēģiem, un modelējam izcilākos risinājumus dažādiem izaicinājumiem.

Darbnīcas veidojam pamatojoties uz aktuālajām personāla vadības problēmām. Darbnīcās kopā apzināmies un meklējam labākos ceļus dažādu personāla vadībā, atlasē, un attīstībā jautājumos. Mēs kopā pētām atlases, novērtēšanas metodes un rīkus, skatāmies to efektivitāti un laužam “mītus”.

Dalībnieki: uzņēmumu vadītāji, personāla vadītāji un personāla vadības profesionāļi.

Koučinga kompetences vadītājiem:

Cilvēki mainās, pasaule mainās un prasmēm, kā mēs vadām savus darbiniekus ir jāmainās līdzi. Koučinga vadības kompetenču apgūšana, palīdzēs virzīt komandu uz mērķi. Palīdzēs pamanīt komandas kompetences un vajadzības ātrāk. Ļaus vieglāk tik galā ar izaicinājumiem un konfliktiem. Savstarpējā komunikācija iegūs jaunu kvalitāti.

Linkedin uzņēmuma komandām

Tiešsaistes apmācības uzņēmuma komandām – kā izveidot kvalitatīvu profesionāļa vizītkarti efektīvākai klātbūtnei Linkedin kanālā

Projektu vadība

Izcilas projektu vadības mācības un uzņēmuma projektu vadības sistēmas izveidošana.

 

Aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu birojs@myhr.lv

Pieteikties