Kaiva Beitika

Labdien, partneri. Iepazīsimies.

Mani vienmēr ir urdījusi zinātkāre – kas atrodas aiz horizonta?! Tas ir arī bijis mans pamats un dzinulis gan privātajā, gan profesionālajā ziņā. Mani vienmēr ir saistījusi starptautiskā vide, kulturālās atšķirības, biznesa psiholoģija un nebeidzamās iespējas, ko sniedz īstais brīdis, īstā vieta un īstais cilvēks. Jā, es ticu, ka visi šie faktori veido veiksmīgu sadarbību, un veiksme nav nejaušība, bet gan likumsakarīgs ieguldījuma iznākums.

Vienmēr dinamiskā, mainīgā un prasīgā vidē esmu jutusies kā zivs ūdenī, tā liek pielāgoties, pieņemt ātrus lēmumus un domāt stratēģiski ilgtermiņā, tomēr neaizmirst par svarīgāko – cilvēku, darbinieku, kas ir uzņēmuma darba rokas un reālais peļņas veidotājs.

Pēdējos 10 gadus esmu strādājusi aviācijas sektorā, vadījusi atlases projektus gan administratīvajām, gan specifiskām tehniskām pozīcijām, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Manas kompetences ir pilna cikla darbinieku atlase, darbinieku novērtēšanas un motivāciju programmu izstrāde, uzņēmuma kultūras veidošana, kompetenču attīstīšana un apmācību programmu veidošana un plānošana.

Izglītība Biznesa Psiholoģijā vēl jo vairāk nostiprināja manu pārliecību, ka darbinieks neaiziet no uzņēmuma, bet no vadītāja, tādēļ es esmu pārliecināta, ka īstā dzīve uzņēmumā sākas pēc veiksmīgas atlases, veidojot kvalitatīvu un ilgtspējīgu sadarbību ar kompetentu un profesionālu vadītāju.


Manas stiprās puses un profesionāls atbalsts Jums:
  • Personāla atlasi ārpus Latvijas, piesaistot starptautiskus ekspertus, palīdzot izstrādāt saistošu “piedāvājuma programmu” un pavadot pārcelšanās procesu;
  • Konsultācijas un palīdzību imigrācijas dokumentu un uzturēšanās atļauju kārtošanā;
  • Ieviest un integrēt starptautisku “mātes uzņēmuma” kultūru un vērtības Latvijas vidē;
  • Izveidot efektīvu un praktisku personāla vadības sistēmu, kas kalpo uzņēmumam;
  • Konsultācijas personāla vadības jautājumos.
Uz drīzu saziņu!

Kaiva Beitika

 

Mani kontakti:

Tālr.nr.: 26539632
E-pasts: birojs@myhr.lv