Liena Dumarane

Labdien, partneri!  Iepazīsimies!

Mana vairāk nekā 15 gadus ilgā karjera galvenokārt saistīta ar administratīvo un personāla vadību dažādu nozaru uzņēmumos. Visu savu profesionālo karjeras laiku esmu strādājusi ar cilvēkiem. Cik sevi atceros, man vienmēr paticis atbalstīt un iedvesmot cilvēkus attīstībai.

Esmu ieguvusi maģistra grādu stratēģiskajā vadībā un biznesa psiholoģijā. Studijās aizsāku pētīt tēmu “Kur rodas enerģija pārmaiņu vadītājiem vadīt pārmaiņas” un tā ir tēma, kura mani interesē arī šobrīd. Praktiskajās meistarklasēs runājam ar vadības komandām par to, cik būtiski ir regulāri realizēties ārpus darba, lai enerģija atjaunotos un vadītāji spētu turpināt vadīt savas komandas pretī jaunām virsotnēm.

Labprāt dalos savā pieredzē un sniedzu atbalstu, ne tikai personāla vadības jautājumos, bet arī vadu supervīzijas sesijas, atbalstot klientu profesionālajā attīstībā un darbojos arī kā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” studentu mentore.

Šobrīd esot MyHR komadā, izmantoju savu profesionālo pieredzi, lai savestu kopā klientus ar “īstajiem” darbiniekiem.

Manas stiprās puses un profesionāls atbalsts Jums:

  • Personāla atlase
  • Kompetenču intervijas vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem
  • Konsultācijas personāla vadības jautājumos
  • Individuālā un grupas supervīzija

Uz drīzu saziņu!

Liena Dumarane