Supervīzija individuāli, grupām vai komandām

Kā Jums var palīdzēt supervīzija?
  • Iegūt atbalstu darba ikdienā, izaicinājumos,stresa vai palīdzēt pieņemt kādas pārmaiņas.
  • Supervīzija palīdz apzināties emocijas, nošķirt faktus un ieraudzīt realitāti citā gaismā, tā palīdz “iekāpt”cita kurpēs un atbrīvo no nevajadzīgas enerģijas tērēšanas.
  • Supervīzija palīdz atgūt darba prieku, motivāciju, tā palīdz degt, bet “neizdegt” un ejot šo ceļu tiek iegūtas jaunas zināšanas.
  • Supervīzija palīdz apzināties robežas, kuras pārkāpjam attiecībā uz sevi, palīdz pārdomāt, palīdz ieraudzīt katram nepieciešamās atbildes.
  • Supervīzija veicina reālās situācijas apzināšanos, kā arī palīdz atgūt resursus, kādām rīcībām, lēmumiem vai citādi stiprina cilvēkus viņu profesionālajās gaitās.
  • Supervīzija palīdz sarunāties, komunicēt, dzirdēt, saklausīt, bet inrovertajiem arī uzdot jautājumus.
  • Supervīzija ir tikai droša sarunas telpa, kur konfidenciāli, mierīgi izrunāties un gūt skaidrību par kādu noteiktu darba situāciju.
  • Ko es šajās sesijās visbiežāk satieku?

Profesionālus vadītājus, uzņēmumu īpašniekus, jaunos vadītājus, kā arī profesionāļus, kuri ir tuvu izdegšanai, reizēm pat izmisumam. Darbiniekus, kuri izbeiguši iepriekšējās darba attiecības un nevar atrast jaunu darbu. Satieku komandas, kuras neprot vai jau vairs nevēlas sarunāties un kolēģus, kuri neprot sadarboties. Ja saklausi, ka šī ir Tava iespēja aprunāsimies un iespējams atgūt sevi priecāšos ar Tevi tikties. Es esmu resertificēts supervīzors https://www.supervizija.lv/lv/supervizori/

Sazinies ar mani, zvanot pa tālruni: 26539632 vai rakstot uz e-pastu daiga@myhr.lv 

 

Pieteikties