Supervīzija

Personīgā izaugsme izmantojot supervīziju.

Mana pārliecība saskan ar Fredmundu Maliku “Ar katru soli, ko speram nezināmajā, mēs iemācāmies labāk spert nākamo soli un tādējādi – arvien labāk tikt galā ar nezināmo. “Ceļš veidojas ejot.”
Mēs no sirds ticam supervīzijai, kā efektīvam izaugsmes veidam. Personīgi un darbā ar saviem klientiem esam piedzīvojuši, ka apzinoties realitāti, emocijas, attieksmi, mērķus cilvēki spēj pieņemt drosmīgus un pārdomātus lēmumus, kas pozitīvi ietekmē dzīves un darba kvalitāti.
Klienti parasti ir uzņēmuma īpašnieki, uzņēmuma vadības komandas, darbinieki, vadītāji, kuri plāno vai piedzīvo nākamo karjeras pakāpienu.
Jautājumu loks no izaicinājumiem, kā attīstīt biznesu, risināt krīzes, veicināt un pieņemt pārmaiņas, kā uzņemties atbildību vai mainīt attieksmi līdz tam, ko darīt ar emocijām. Vadītājiem visbiežākais jautājums, kā vadīt efektīvi, lai darbinieku būtu motivēti un iesaistītos uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Katram ir savi aktuālie jautājumi un ar tiem supervīzors  arī strādā.
Kā notiek supervīziju sesijas? Pirmkārt tam ieplāno laiku, individuāli līdz 1h, komandām un grupām parasti līdz 3h. Individuāli, kad visa uzmanība tiek vienam klientam, skata viņa personīgos jautājumus un izaicinājumus; Grupās -viena amata vai jomas kolēģi, piemēram vadītāji vēlas paaugstināt savas prasmes un kopā mācīties, dalīties pieredzē; Komandās, kuras saista konkrēts mērķis, un pastāv kādi šķēršļi, lai komanda būtu efektīva; Organizāciju supervīzijas, kur vadības un visas organizācijas līmenī tiek strādāts pie tās attīstības; Supervīzijas ir iespējams kombinēt klātienē un neklātienē. Lai supervīzijas sniegtu rezultātu tām ir jābūt regulārām un noteiktu laiku, pētījumi liecina, ka sākot no 6 reizēm rezultāti ir noturīgāki nekā mazākā supervīziju skaitā. Par citiem jautājumiem šī raksta kontekstā aicinu rakstīt daiga@myhr.lv vai zvanīt pa tālruni 26539632. Lai Jums izdevies izaugsmes ceļojums!