Priekšnoteikumi efektīvai uzņēmumu komunikācijai 2021.gadā

Uzņēmumu komunikācija 2021.gadā:

  • Proaktīva, nepārtraukta, dabiskā un reklāmas satura veidošana.

  • Uzrunājot bijušos, esošos un arī potenciālos klientus.

  • Veidojot satura stratēģiju, kas ietver pievienoto vērtību un ir uz klientu orientēta, primāri, risinot klienta vajadzību.

Šie ir būtiskākie uzņēmumu komunikācijas stratēģijas nosacījumi 2021.gadam, ar kuriem dalījusies “MyHR” komandas komunikācijas stratēģe Ieva Drāzniece, atskatoties uz A/S “Swedbank Latvija” organizēto “Uzņēmēju pieredzes dienu” iniciatīvu 2020.gada novembrī.

Pilnu interviju var izlasīt šajā saitē.