Uzņēmuma LINKEDIN profils

Stratēģiski kvalitatīva Linkedin profila izveide palīdz sasniegt biznesa mērķus. To sasniegšanu veicina efektīva klātbūtnes stratēģija kanālā.

Uzņēmuma klātbūtne kanālā arī pozitīvi ietekmē uzņēmuma kā darba devēja, sadarbības partnera, nozares pārstāvja reputāciju. Linkedin uzņēmuma profils veido uzņēmuma tēlu, palīdz atpazīt uzņēmumu biznesa vidē un ļauj paplašināt sadarbības ģeogrāfiskās robežas.
Profesionāli veiksim Jūsu uzņēmuma:
  • darbības jomas, citas atbilstošās informācijas izpēti,
  • profila vizītkartes izveidi no jauna,
  • vai esoša uzņēmuma profila izmaiņu veikšanu,
  • komandas profilu auditu, ieteikumus,
  • komandas apmācību profilu izveidē, administrēšanā,
  • komandas iesaistes mehāniku, uzņēmuma profila satura popularizēšanā.
Kad uzņēmuma profils ir izveidots, lai tā uzturēšana būtu efektīva un palīdzētu sasniegt uzņēmuma stratēģiskos mērķus, ir svarīgi veikt vairākas sekojošas darbības:
  • izstrādāt satura stratēģiju, satura plānu, atvēlēt satura izveides resursus uzņēmumā, vai algot ārējo pakalpojumu no MyHR,
  • piesaistīt uzņēmuma darbinieku profilus pie uzņēmuma lapas, tādējādi validēt uzņēmumu kā komandu, ko veido profesionāļi,
  • aicinātu uzņēmuma darbiniekus iesaistīties pie uzņēmuma profila veidota satura popularizēšanas.
Mēs palīdzam uzņēmumu komandām, novadīt tiešsaistes vebinārus un privātas apmācības par Linkedin profilu optimizēšanu, izmantojot praksē uzreiz izmantojamus piemērus un padomus.
Kā arī nodrošinām individuālu konsultācijas uzņēmuma amatpersonu Linkedin profilu stratēģiskām izmaiņām.

Sazinieties ar mums par sadarbību, rakstot uz e-pastu birojs@myhr.lv

Pieteikties