Pakalpojumi

Audits personāla vadības procesiem un attīstības plāns

MyHR palīdzēs Jums izvērtēt, par kādiem personāla vadības procesiem jūs jau rūpējaties un, kādi ir palikuši novārtā. Auditā iekļautās jomas:

  1. Vēsture, vīzija, misija, vērtības, mērķi un kultūra, kas tos atbalsta īstermiņā un ilgtermiņā
  2. Struktūra, lomas, atbildības
  3. Mērķu sistēma, kas atbalsta uzņēmuma biznesa attīstību
  4. Atlase, novērtēšana, karjeras plānošana
  5. Attīstība un mācību sistēmas
  6. Atalgojuma un motivācijas sistēmas
  7. Plānošana, budžets
  8. Digitālie risinājumi
  9. Personāla vadītāja kompetenču izvērtējums
  10. Personālvadības procesu dokumentālā un praktiskā puse.

Auditā nodrošinām iespēju izvērtēt, cik daudz katrā no jomām ir paveikts, kas strādā labi un, kas varētu tikt uzlabotas, kādi uzdevumi pašiem jāpaveic, lai apzinātos kopējo personālvadības funkcijas kvalitāti. Ir iespēja apskatīties katru no jomām atsevišķi vai visas kopā. Audita rezultātā tiks sniegts apskats par reālo personālvadības kvalitāti, norādītas attīstāmās jomas un ieteikti prioritārākie praktiskie attīstības soļi.

Pieteikties