Pakalpojumi

Personāla atlase

Īstie darbinieki ir katra uzņēmuma veiksmes pamatā. Tomēr ne vienmēr uzņēmumam saviem spēkiem ir iespējams atrast pareizos cilvēkus. MyHR būs jūsu partneris visa personāla atlases procesa gaitā. Pirmais solis sadarbības procesā ar MyHR ir padziļināta uzņēmuma iepazīšana - kāda ir tā kultūra, tradīcijas, biznesa izaicinājumi, vadības stils. Jo nopietnāka pieeja sākotnējai izpētei, jo īsāks un…

Koučings

Koučings uzņēmumā var tikt veidots kā projekts individuālai vai komandu izaugsmei. Tās parasti ir vairākas tikšanās sesijas (3-10). Koučings individuāli palīdz cilvēkam rast sevī atbildes un problēmu risinājumus, resursus mērķu sasniegšanai un izaugsmei, kā arī pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savām darbībām. Komandā vairāk fokuss ir uz to, kādi ir komandas mērķi, lomas, vērtības,…

Audits personāla vadības procesiem un attīstības plāns

MyHR palīdzēs Jums izvērtēt, par kādiem personāla vadības procesiem jūs jau rūpējaties un, kādi ir palikuši novārtā. Auditā iekļautās jomas: Vēsture, vīzija, misija, vērtības, mērķi un kultūra, kas tos atbalsta īstermiņā un ilgtermiņā Struktūra, lomas, atbildības Mērķu sistēma, kas atbalsta uzņēmuma biznesa attīstību Atlase, novērtēšana, karjeras plānošana Attīstība un mācību sistēmas Atalgojuma un motivācijas sistēmas…

Konsultācijas personāla vadībā

MyHR palīdzēs Jums jautājumos, kuros esat sastapušies ar problēmām - kādā no personāla vadības procesiem, atlasē, personāla vadībā, motivācijā, konfliktu risināšanā, lēmumu pieņemšanā,  utml. Jums ir iespēja telefoniski, tiešsaistē vai klātienē iegūt atbildes uz Jums svarīgiem un aktuāliem jautājumiem. Ja Jums ir noslēgts sadarbības līgums ar MyHR, tad gadījumā, ja jūsu jautājums skars jomas, ko…