Blogs

Līdzvara efekts: laimīgi darbinieki = ilgtspējīgi darba devēji

Aizvadītajā nedēļā, 9.oktobrī mani, Daigu Vinteri, uzaicināja piedalīties “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības” organizētajā diskusijā, par to, vai ir iespējams saglabāt balansu dzīvē, ja vēlies būt veiksmīgs karjerā un klātesošs vecāks mājās. Vēlos teikt lielu paldies Dace Helmane par uzaicinājumu kā ekspertam būt šajā pasākumā, pārstāvot tieši darbinieku un darba…

Atskats uz 2020.gada 3.ceturksni

Ātra un efektīva speciālistu piesaiste Ierobežots laiks kandidāta piesaistei klienta uzņēmumam ir būtisks faktors, ko ņemam vērā, nodrošinot efektīvu personāla atlases pakalpojumu. Atrisināt klientu aktualitāti – ierobežotā laikā piesaistīt augstas kvalifikācijas speciālistus ir mūsu zināšanu un pieredzes priekšrocība. Būtisks atbalsts ir MyHR izveidotā profesionāļu datubāze, ar kuras palīdzību iespējams ātri veikt kandidātu izpēti un atlasi.…

Supervīzija

Personīgā izaugsme izmantojot supervīziju. Mana pārliecība saskan ar Fredmundu Maliku “Ar katru soli, ko speram nezināmajā, mēs iemācāmies labāk spert nākamo soli un tādējādi – arvien labāk tikt galā ar nezināmo. "Ceļš veidojas ejot.” Mēs no sirds ticam supervīzijai, kā efektīvam izaugsmes veidam. Personīgi un darbā ar saviem klientiem esam piedzīvojuši, ka apzinoties realitāti, emocijas,…